atcreative

/
atcreative
Training
สอนพนักงานผู้ที่มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ และนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การให้สูงขึ้น
Testing Room
ห้องทดสอบเครื่องจักรจำลองการทำงานจริงของเครื่องจักร รองรับสำหรับการทดสอบกับผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้กับเครื่องจักรที่ลูกค้าสนใจ
Made To Order
เครื่องจักรทั้งหมดที่ได้รับ เราจะนำส่งโรงงานเพื่อตรวจสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้าทุกครั้งเสมอ ช่างผู้เชี่ยวชาญของเราจะตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ เมื่อเรียบร้อยแล้วสินค้าจะนำไปยังสถานที่รอส่งมอบ
Trafs
งานแสดงสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับ โรงแรมและธุรกิจอาหาร ได้การยอมรับจากผู้ประกอบการด้านโรงแรมและ Food service ว่าเป็นเวทีสำคัญสำหรับให้ผู้นำเข้า/ผู้แทน จำหน่าย สินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร Fine Dining ร้านกาแฟ เบเกอรี่และไอศกรีม และธุรกิจอาหารค้าปลีกทั้งที่มีและไม่มีเครือข่ายสาขา พบปะ/ สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าเดิม สร้างการรู้จักให้กับลูกค้าใหม่ และสร้างพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ
Food Pack Asia
Food Pack Asia เป็นงานแสดงสินค้าทางด้านอาหาร, เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์นานาชาติ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องจักรอาหารและบรรจุภัณฑ์ ทั้งด้านการจัดซื้อ จัดหา และการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งเป็นการรวมตัวของบรรดาผู้ผลิตเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารทั้งไทยและต่างประเทศทั่วโลก
  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า